aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa w województwie lubelskim w 2019 roku

Jednym z głównych celów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jest aktywizacja zawodowa dla województwa lubelskiego. Z działań na rzecz walki z bezrobociem mogą skorzystać mieszkańcy takich miejscowości, jak m. in. Kraśnik, Garbów czy Markuszów. Realizatorzy działań Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego, postawili sobie za cel zmniejszenie bezrobocia w województwie w porównaniu do lat ubiegłych.

Wsparcie dla form aktywizacji w województwie lubelskim

Istnieje wiele form aktywizacyjnych, z których mogą skorzystać osoby chcące powrócić na rynek pracy z własną działalnością, jak i Ci, którzy po zamknięciu zakładu pracy potrzebują przekwalifikowania, by w ogóle móc powrócić na rynek pracy. Zarówno dla jednych, jak i drugich, zostanie ustalony indywidualny plan działania, który pozwoli dostosować środki, czas oraz formę oddziaływań. Przewidziane jest również poradnictwo zawodowe, z którego coraz chętniej korzystają zarówno osoby bezrobotne jak i te, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Istotnym działanie jest również standardowe pośrednictwo pracy, które pomogło niejednej osobie w znalezieniu dobrze płatnej pracy.

Pozostałymi działaniami przewidzianymi dla beneficjentów programu, są między innymi staże, szkolenia oraz możliwość podjęcia prac interwencyjnych. Można również ubiegać się o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Dodaj komentarz