przedsiębiorczość w Dęblinie

Czy Dęblin to dobre miejsce dla rozwoju przedsiębiorczości?

Pierwsze skojarzenia z Dęblinem to zwykle szkoła Orląt, która co roku generuje kolejnych absolwentów, zajmujących się szeroko pojętym lotnictwem. Mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na zostanie pilotami lub mechanikami, mają kilka innych opcji – mogą zdobywać wykształcenie w Puławach, wyjechać na studia do Warszawy lub Lublina. Większość z nich decyduje się na wyjazd do stolicy, licząc na podjęcie atrakcyjnego zatrudnienia jeszcze w trakcie nauki.

Gdzie pracują mieszkańcy Dęblina?

Niektórych może zaskakiwać , że większość mieszkańców Dęblina jest zatrudnionych w sektorze rolniczym (blisko 50% osób w wieku produkcyjnym). To jeden z trendów odnoszących się do całego województwa – zajmowanie się szeroko pojętymi uprawami lub rybołówstwem, czy leśnictwem. Tereny zdecydowanie temu sprzyjają, a produkty i owoce stanowią towar eksportowy do innych krajów.

Perspektywy na rozwój

Dęblin ma szanse na rozwój w sferze gospodarczej, jeśli znajdą się osoby, które zdecydują się wykorzystać potencjał szkoły Orląt. Inwestorzy zachęceni potencjałem drzemiącym w młodych ludziach, ich chęcią rozwoju i zapałem do pracy, z pewnością zechcą podjąć współpracę z lokalnymi władzami w celu przystosowania terenów do np. produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów czy tworzenie nieco bardziej wykwalifikowanej kadry pracowników lotnisk oraz obsługi lotów.

W każdym regionie niezbędne są osoby o otwartych umysłach, które będą umiały wykorzystać kapitał ludzki. Nie jest to trudne dla osób, posiadających dodatkowo dar przekonywania do swoich pomysłów. Do tego należy doliczyć fundusze i wówczas sukces jest niemal pewny.

Dodaj komentarz