Frampol będzie się poprawiał

Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Frampol to priorytet na dzień dzisiejszy, który musi być spełniony, aby lokalna społeczność mogła żyć i pracować swobodnie. Miasto swoje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy kieruje przede wszystkim do młodych mieszkańców.

Na początku listy znalazły się działania edukacyjne, które skierowane mają być stricte pod panujące na lokalnym rynku pracy trendy. Szkolenia i kursy zawodowe realizowane w ramach tego projektu mają być odpowiedzią na zapotrzebowania na kapitał ludzki tego obszaru.

Dysfunkcje, które dopadają rodziny frampolskie, związane są z ubóstwem oraz patologiami społecznymi. Jednak nie wszystko zawsze spowodowane jest złą passą. Niektóre niekorzystne elementy życia spowodowane są niezaradnością lub dziedziczeniem. Dlatego też program edukacyjny ma za zadanie wyeliminować te szkodliwe czynniki.

Okoliczny Urząd Pracy stara się w jak największym stopniu zaktywizować mieszkańców Frampola. Różnorodne możliwości, które stwarzają programy dedykowane dla osób bezrobotnych, które mają na celu ich aktywizację i przywrócenie w do grona aktywnych zawodowo.

Praca, jeśli nie znajdzie się w samym Frampolu, może będzie gdzieś niedaleko. Istnieją przecież możliwości zwrotu kosztów dojazdu przez urząd lub tzw. bony na zasiedlenie. Dla chcącego nic trudnego.

Dodaj komentarz