szkolenia

Instytucje szkoleniowe w województwie lubelskim

Zarówno mieszkańcy Lublina, jak i nieco mniejszych miejscowości, takich jak Janów Lubelski, mogą skorzystać z oferty licznych instytucji szkoleniowych na terenie całego województwa. Ich największe zagęszczenie występuje w mieście stołecznym. Warto zapoznać się z aktualnymi działaniami na rzecz podnoszenia kwalifikacji lub możliwości przekwalifikowania, aby skorzystać ze szkoleń, mogących znacznie poprawić naszą sytuację na rynku pracy.

Filie instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim

Do dnia 31.12.2017 roku, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych uzyskało 127 instytucji. Niewiele więcej, bo 157, zostało z tego rejestru skreślonych. Łącznie z oddziałami i filiami, obecnie na terenie województwa działa 756 placówek szkoleniowych. W Polsce obecnie zarejestrowanych jest 14307 takich ośrodków.

Warto wspomnieć, że z usług tego typu ośrodków mogą korzystać osoby, które są mieszkańcami województwa, niezależnie od ich wieku oraz tego, czy planują w przyszłości założenie działalności gospodarczej, czy może raczej woleliby się nieco przekwalifikować i powrócić do etatowej pracy.

Dodaj komentarz