Janów Lubelski potrzebuje pracowników w konkretnych zawodach

Położenie Janowa Lubelskiego na granicy dwóch regionów odmiennych krajobrazowo decyduje o rozwoju struktury turystyczno-rekreacyjnej, która silnie zaznacza się właśnie w tym rejonie.

Bezrobocie występujące na terenie Janowa Lubelskiego mierzone jest statystycznie według liczby osób zarejestrowanych w lokalnym Urzędzie Pracy. Bezrobocie jest poważnym zjawiskiem, które w długotrwałej perspektywie prowadzić może do ubożenia rodziny i powstawania w najgorszym wypadku patologii społecznej.

Część bezrobotnych osób oprócz wsparcia w postaci zasiłku dla bezrobotnych z Urzędu Pracy wspomaga się także innymi formami zasiłków pochodzących z pomocy społecznej.

Zasiłki jednak nie są dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę. Dlatego też Urząd Pracy stara się aktywizować mieszkańców Janowa Lubelskiego, wychodząc z propozycjami udziału w różnorodnych programach, które służyć mają w dalszej perspektywie jak najszybszemu nawiązaniu stosunku pracy i powrotu na lokalny rynek pracy.

Na obszarze terenu Janowa Lubelskiego aktualnie szczególnie potrzebni są diagności samochodowi, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznych, piekarze, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, szefowie kuchni.

Dodaj komentarz