Przedsiębiorczość w Annopolu widać wszędzie

Gmina Annopol położona w zachodniej części powiatu kraśnickiego ma wszelkie predyspozycje, aby stać się idealnym ośrodkiem agroturystycznym o najpiękniejszym ukształtowaniu terenu na terenie województwa lubelskiego.

Agroturystyczny potencjał

W centralnej części gminy zlokalizowane jest miasto Annopol, które pełni funkcję ośrodka pracy, nauki i życia kulturalnego gminy. Mieszkańcy prowadzą tu swoje małe działalności handlowo-usługowe oraz związane z przetwórstwem. Tutejsze tereny tworzą przepiękną panoramę Wisły z wapiennymi skałami w tle, otulone koronami leśnych drzew. Usługi hotelarskie w zakresie agroturystyki powiększają swoje zaplecze wraz ze wzrostem zainteresowania wypoczynkiem w tych terenach. Jest to jedna z branż, która rozwija się w Annopolu najszybciej, a w ślad za tym odsetek osób zatrudnionych wzrasta.

Rynek pracy

Rynek pracy nie jest zbyt rozległy i elastyczny. Cała gmina ma charakter typowo rolniczo-przemysłowy. Mieszkańcy oprócz rolnictwa pracują na przykład w usługach nierynkowych jak przykładowo administracja publiczna czy ośrodki opieki społecznej. Brak miejsc pracy w poszczególnych sektorach powoduje odpływ ludności wysoko wykwalifikowanej do większych miast w regionie Lubelszczyzny. Jednak sytuacja nie jest szczególnie dramatyczna i nie odbiega od ogólnej statystyki bezrobocia w pozostałych gminach województwa lubelskiego. Na terenie gminy działają także większe jednostki tworzące zakłady, gdzie pracuje wiele osób z regionu. Dość dobrze prosperują zakłady, w których wytwarzane są świece i znicze oraz skup owoców i warzyw. Usługi transportowe oraz wyrób pieczywa to także branże, które dominują w Annopolu. Jednak pierwsze skrzypce gra tu przede wszystkim uprawa zbóż jak na teren typowo rolniczy przystało.

Dodaj komentarz