Tarnogród z tradycjami

Tarnogród to przede wszystkim branża przemysłowa, w której główną rolę odgrywa przetwórstwo zbożowe. Surowiec, to znaczy zboże ściągane jest z innych regionów województwa lubelskiego. Gospodarstwa rolne, które występują na terenie Tarnogrodu, są w większości rozdrobnione, w związku z tym szersza działalność rolnicza tych terenów nie jest kluczowa, jeśli idzie o udział osób zatrudnionych w skali ogólnej.

Handel, usługi i inne

Miasto mocno związane jest z produkcją tytoniu. Stąd cześć osób zatrudnionych jest w branży tytoniowej. Miasto stanowi także rynek zbytu dla owoców i warzyw. Znajdują się tutaj także zakłady mleczarskie i piekarnie. Działalność handlowa jest także bardzo istotnym elementem tutejszego rynku pracy. Oprócz dwóch domów handlowych zachowanych w dawnym stylu domów towarowych, znajduje się tutaj targowisko, gdzie dosłownie można kupić wszystko. Zresztą targowisko jest wpisane w miejski styl i stanowią wielowiekową tradycję. Mieszkańcy Tarnogrodu są zatrudnieni w drobnych punktach usługowo-handlowych. Jak na niewielkich rozmiarów miasto przystało, znajdują się tu punkty i placówki medyczne, urząd, placówki oświaty oraz kilka innych pomniejszych punktów użyteczności publicznej, jak chociażby dom kultury.

Dodaj komentarz