Miesiąc: czerwiec 2017

Piaski

Piaski potrzebują inwestora

Struktura gospodarcza Piasków zamknięta jest w dwóch sektorach. Dominuje tu rolnictwo, przemysł, budownictwo oraz usługi. Przewaga rolnictwa nad innymi branżami jest dominująca, biorąc pod uwagę udział w gospodarce lokalnej oraz strukturze zatrudnienia i występowania naContinue reading

Łaszczów

Słaby rynek pracy

Coraz więcej nieaktywnych zawodowo mieszkańców Łaszczowa decyduje się skorzystać z programów aktywizacyjnych oferowanych przez miejscowy Urząd Pracy oraz placówki związane z restrukturyzacją rolnictwa. Ciężko znaleźć zatrudnienie Rynek pracy w Łaszczowie jest nieduży i raczej hermetyczny.Continue reading

Kock

Zatrudniają w rolnictwie

Naturalny krajobraz Kocka zdominowany jest przez pola uprawne. Rolnictwo stanowi tu podstawę gospodarki lokalnej oraz dominuje na rynku pracy w strukturze zatrudnienia. Nowe możliwości Główna gałąź tutejszych upraw skupia się wokół upraw zbóż. To takżeContinue reading