Kategoria: Łuków

Łuków

Łukowskie formy wsparcia

W Łukowie aktywizacja bezrobotnych mieszkańców odbywa się na wiele sposobów. Dużą rolę odgrywa lokalny Urząd Pracy, który dysponuje różnorodnymi formami wsparcia. Większość bezrobotnych uprawnionych jest do pobierania zasiłku, którego wysokość uzależniona jest od stażu pracy.Continue reading