O województwie lubelskim

O województwie lubelskim

Województwo lubelskie zajmuje obszar Polski wschodniej. Graniczy z województwem podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Od zachodu z Ukrainą i Białorusią. Położone jest pomiędzy rzeką Wisłą i Bug.  To trzecie co do wielkości województwo w kraju. Historycznie region należał do różnych państw oraz województw. Obecny kształt województwa obejmuje administracyjnie 24 powiaty, w tym 4 grodzkie, a także 213 gmin. Stolicą województwa lubelskiego jest Lublin.

Historia

Krainy lubelskiego województwa to punkt szczególny na mapie. Łączą się tu liczne tradycje oraz kultura zachodnia i wschodnia. Znajdziemy tu tradycyjne wywodzące się z katolicyzmu, prawosławia, judaizmu, a także elementy związane z kulturą grecką, ormiańską, a nawet tatarską. Różnorodna ludność narodowościowa oraz wyznaniowa zamieszkiwała w głównej mierze dawny Zamość i Lublin. Na znak dawnej potęgi i wielokulturowości króluje w lubelskim Kaplica Świętej Trójcy, będąca symbolem dawnych, świetnych czasów. Do dziś można doświadczyć dawnej mieszanki kulturowej, która obecna jest między innymi w kuchni regionalnej. Dominują tu przede wszystkim akcenty kresowe, ale także bardziej wyszukane potrawy rodem z arystokratycznych stołów.

Natura

Środowisko naturalne lubelskiego tworzą kompleksy leśne o wyjątkowym charakterze. Lasy Janowskie czy Puszcza Solska to dwa najbardziej rozpoznawane zakątki zieleni w całym województwie tuż po Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym. Jest tu blisko 90 różnorodnych parków bogatych w wiele gatunków drzew i zwierząt. Na terenie województwa ustanowiono obszary Natura 200, które obejmują 23 strefy ochrony ptaków i ponad 100 obszarów o wyjątkowym znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej.

Zasoby

Obszar województwa bogaty jest w surowce mineralne. Występują tu zasoby strategiczne związane z energetyką. Wydobycie węgla kamiennego ma szczególne znaczenie dla tego rejonu. W lokalnym obrocie znaczenie mają występujące punktowo złoża ropy naftowej czy gazu ziemnego. Branżę budowlaną wspierają występujące na terenie lubelskiego złoża wapienia i kredy oraz marglu i piasku. Tutejsze gleby należą do wyjątkowo urodzajnych, dlatego też wszelkiego rodzaju uprawy rozwijają się tu bardzo dobrze. Lokalizacja i bogactwo zasobów województwa sprzyja inwestorom z zagranicznych i rodzimych rynków.

Ośrodek akademicki

Stolica województwa to zdecydowanie miasto akademickie i naukowe. Ośrodki naukowe i akademickie to olbrzymi potencjał tego miejsca, który zadecyduje o przyszłych losach gospodarki lokalnej regionu województwa lubelskiego. Lubelskie jest chętnie wybieranym kierunkiem do studiowania. Tutejsi studenci mają także wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zmiany na rynku pracy są bardzo widoczne, dlatego studenci najlepiej wiedzą jakie umiejętności będą im przydatne w poszukiwaniu wymarzonej pracy.

Turystyka

Region lubelskiego jest atrakcyjny turystycznie. Bogaty w naturalne strefy przyrodnicze o walorach wypoczynkowych oraz ciekawe szlaki i obiekty architektoniczne o znaczeniu historycznym. Niektóre z miast same w sobie są atrakcją turystyczną. Wymienić można tutaj np. Kazimierz Dolny czy Zamość. Duże kompleksy leśne sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Są to na przykład Pojezierze Łęczysko-Włodawskie, Puszcza Solska czy Lasy Janowskie. Całe Roztocze to ciekawa, różnorodna rzeźba terenu pełna miejscowości bogatych w historię i zabytki.

Dodaj komentarz