Kategoria: Łaszczów

Łaszczów

Słaby rynek pracy

Coraz więcej nieaktywnych zawodowo mieszkańców Łaszczowa decyduje się skorzystać z programów aktywizacyjnych oferowanych przez miejscowy Urząd Pracy oraz placówki związane z restrukturyzacją rolnictwa. Ciężko znaleźć zatrudnienie Rynek pracy w Łaszczowie jest nieduży i raczej hermetyczny.Continue reading