Słaby rynek pracy

Słaby rynek pracy

Coraz więcej nieaktywnych zawodowo mieszkańców Łaszczowa decyduje się skorzystać z programów aktywizacyjnych oferowanych przez miejscowy Urząd Pracy oraz placówki związane z restrukturyzacją rolnictwa.

Ciężko znaleźć zatrudnienie

Rynek pracy w Łaszczowie jest nieduży i raczej hermetyczny. Działający tu mali przedsiębiorcy zazwyczaj prowadzą działalności jednoosobowe. Niekiedy zatrudniają dodatkowe osoby do pomocy. Dotyczy to głównie handlu.

Bezrobotni

Mieszkańcy Łaszczowa zachęcani przez programy aktywizacyjne podejmują kroki, które prowadzą ich zazwyczaj do podjęcia własnej działalności gospodarczej skupionej zazwyczaj wokół usług.

Rolnictwo

Drugą grupę stanowią rolnicy, którzy w wyniku podjętych działań poszerzają swoje gospodarstwa i je modernizują. W następstwie tych działań zwiększa się zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy. Tworzą się nowe miejsca pracy i zwiększa się zapotrzebowanie na pomoc przy pracach związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej. Ogólnie można powiedzieć, że rolnictwo stanowi tu podstawową formę utrzymania i pracy mieszkańców.

Agroturystyka

Gdzieniegdzie tworzą się małe gospodarstwa agroturystyczne, które działają głównie sezonowo, oferując przyjezdnym nocleg w otoczeniu natury, połączany ze zdrowym zapleczem gastronomicznym.

Dodaj komentarz