Tag: bezrobocie

rynek pracy w Piaskach
Piaski

Rynek pracy w Piaskach

Piaski to bardzo małe miasto w województwie lubelskim, liczące niewiele ponad 2000 mieszkańców. Ponad 60% mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Niestety, ogólne statystyki dla miejscowości nie są zbyt optymistyczne – ujemny przyrost naturalny na

kocki rynek pracy
Kock

Kocki rynek pracy

Kock to miasto zamieszkałe przez niewiele ponad 4 tysiące osób. Cieszy się ono dość przeciętną stopą bezrobocia, ponieważ powiatowy urząd pracy w Lubartowie, przedsięwziął pewne kroki, służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dzięki tego typu działaniom,

praca w Annopolu
Annopol

Miejsca pracy w Annopolu

Według danych gromadzonych przez Powiatowy Urząd pracy w Kraśniku, gmina Annopol jest jednym z miejsc, gdzie notuje się największą stopę bezrobocia. Wydaje się to być nieco dziwne biorąc pod uwagę ilość zarejestrowanych w Annopolu i

Każdy ma swój plan
Zwierzyniec

Każdy ma swój plan

Bezrobotni w Zwierzyńcu nie są skazani na siedzenie w domu i użalanie się nad sobą. Tylko ci, którzy rzeczywiście chcą stracić życie na narzekanie, nie podejmą żadnej formy aktywizacyjnej, aby poprawić swoje życie. Form wsparcia