Rynek pracy w Radzyniu Podlaskim

rynek pracy

Radzyń Podlaski to niewielkie miasto w województwie lubelskim. Częstym zjawiskiem w takich miejscach jak to, jest nagromadzenie dużej ilości zakładów przemysłowych, dzięki czemu miejscowa ludność bez większych problemów cieszy się zatrudnieniem, bez konieczności długich, kosztownych i męczących dojazdów do pracy.

Niskie wskaźniki bezrobocia

Na 1000 mieszkańców Radzynia Podlaskiego, pracuje 354 osoby, co jest bardzo dobrym wynikiem w skali kraju i województwa. To porównywalny wynik do Puław, które posiadają zdecydowanie więcej miejsc pracy. Wskaźnik bezrobocia w Radzyniu również jest dość niski, bo wynosi niewiele ponad 9%.  Można to tłumaczyć dużą ilością osób w wieku produkcyjnym, na stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców, jednak i tak sytuacja przedstawia się bardzo zadowalająco.

Ciężko wierzyć jakimkolwiek wskaźnikom, gdyż statystyki nigdy do końca nie będą odzwierciedlały istniejącej sytuacji, można to traktować jedynie jako informację porównawczą.  Najbardziej rzetelną wiedzę można byłoby uzyskać, gdyby rozpatrywać sytuację np.  każdej osoby bezrobotnej indywidualnie. Jest to z założenia niemożliwe. Warto jednak dokładnie czytać i słuchać opisy statystyk – zwykle mówią one o bezrobociu rejestrowanym, nie uwzględniając przy tym szarej strefy. Jak wiadomo, jest ona dość powszechna w naszym kraju oraz obejmuje wiele zjawisk rynku pracy.

Dodaj komentarz