Rozwój gospodarczy Puław

rozwój gospodarczy

Puławy to miasto leżące we wschodniej części kraju. Liczy blisko 50 tys. mieszkańców. Jest prężnie rozwijającym się miastem, o czym świadczy chociażby ilość oddanych do użytku mieszkań – pod koniec 2016 roku, było ich blisko 230. Większość z nich została przeznaczona na użytek własny.

Kapitał ludzki i miejsca pracy

Blisko 58% mieszkańców Puław, stanowi ludność w  wieku produkcyjnym. Na 1000 mieszkańców, pracuje 355 osób, co jest niezwykle zadowalającym wynikiem zarówno w skali województwa, jak i kraju. Stopa bezrobocia wynosi tutaj niewiele ponad 7%, co również jest niezwykle dobrym wynikiem, zarówno w porównaniu do województwa, jak i całego kraju. Ilość potencjalnych miejsc pracy, przy stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców, jest niezwykle korzystny dla rozwoju miasta. Wiele osób decyduje się na kształcenie na kierunku, który zapewni im miejsce w miejscowym zakładzie pracy.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż puławskie zakłady pracy to firmy z wieloletnią tradycją, gwarantujące stabilne zatrudnienie setkom osób. To pewien prestiż, móc przynależeć do społeczności pracowników takich ośrodków przemysłowych. Z pewnością ich świetność przedłuży się na kolejne lata, dzięki czemu kolejne pokolenia mieszkańców będą mogły cieszyć się pracą na bardzo dobrych warunkach.

Dodaj komentarz