Rynek pracy w Piaskach

rynek pracy w Piaskach

Piaski to bardzo małe miasto w województwie lubelskim, liczące niewiele ponad 2000 mieszkańców. Ponad 60% mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Niestety, ogólne statystyki dla miejscowości nie są zbyt optymistyczne – ujemny przyrost naturalny na poziomie -15, nie stanowi optymistycznej prognozy na przyszłość.

Wskaźniki rynku pracy dla Piasków

Na 1000 mieszkańców miasteczka, pracuje 240 osób, co jest bardzo dobrym wynikiem w skali województwa oraz porównywalnym do ogólnego wyniku całego kraju. Bezrobocie rejestrowane natomiast, wynosi blisko 57%. Jest to znacznie więcej od średniej wartości tego wskaźnika w województwie oraz w skali kraju. Niemal tyle samo osób trudni się rolnictwem, co pracą w przemyśle. Nie bez znaczenia jest tu bliskość dużych zakładów produkcyjnych w Łęcznej i Świdniku.

Z powodu dość dużej migracji młodych osób do pobliskiego Lublina, społeczeństwo Piasków w znacznym stopniu się starzeje. Nie jest to pozytywne zjawisko, jednakże większości miejsc w kraju, również nie udało się go uniknąć. Cała nadzieja tkwi we wcześniej wspomnianych pobliskich zakładach produkcyjnych, które mogą zatrzymać młodych mieszkańców miasta na miejscu. Będzie to z pewnością zależało od sytuacji na rynku pracy i prosperowania potencjalnych pracodawców, którzy na szczęście wciąż się rozwijają.

Dodaj komentarz