Kategoria: Piaski

rynek pracy w Piaskach
Piaski

Rynek pracy w Piaskach

Piaski to bardzo małe miasto w województwie lubelskim, liczące niewiele ponad 2000 mieszkańców. Ponad 60% mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Niestety, ogólne statystyki dla miejscowości nie są zbyt optymistyczne – ujemny przyrost naturalny na

Trudne powroty
Piaski

Trudne powroty

Z początkiem roku w Piaskach organizowano nabór wniosków dla osób, które gotowe były na nowo odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. Wsparcie samozatrudnienia to bardzo ważny element działań aktywizacyjnych. Aktywizacja osób bezrobotnych skoncentrowana jest na

Piaski potrzebują inwestora
Piaski

Piaski potrzebują inwestora

Struktura gospodarcza Piasków zamknięta jest w dwóch sektorach. Dominuje tu rolnictwo, przemysł, budownictwo oraz usługi. Przewaga rolnictwa nad innymi branżami jest dominująca, biorąc pod uwagę udział w gospodarce lokalnej oraz strukturze zatrudnienia i występowania na

Mlekiem płynąca kraina
Piaski

Mlekiem płynąca kraina

Na Lubelszczyźnie bardzo dużo jest zakładów mleczarskich. Warunki zarówno pod uprawę ziem, jak i pod hodowlę zwierząt są bardzo sprzyjające. W związku z tym region lubelski tak naprawdę z powodzeniem można nazwać zagłębiem mleczarskim. Mleko