Czy zaburzenia psychiczne oznaczają koniec życia zawodowego?

Powstały liczne programy pomocy dla osób bezrobotnych znajdujących się w różnych grupach społecznych. Specjalnych programów aktywizacyjnych doczekały się osoby niepełnosprawne i z różnymi dysfunkcjami. A co osobami, które borykają się z zaburzeniami psychicznymi? Jak uchronić je przed wykluczeniem z rynku pracy? Odpowiedź na to można znaleźć w Lubartowie.

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską zły stan zdrowia psychicznego przypisywany jest co czwartemu mieszkańcowi Europy. Oznacza to w praktyce, że te osoby tracą jednocześnie możliwości zawodowe i stają się bezproduktywne.

Rehabilitacja zawodowa pozwala na nowo zintegrować takie osoby z rynkiem pracy. Szkolenia, czy zmiana kwalifikacji są pewnego rodzaju kluczem do powrotu. W Polsce zaledwie co siódma osoba funkcjonuje na rynku pracy, podczas gdy statystyki europejskie wskazują na sprawne zaangażowanie w pracy aż co drugiej osoby.

Program prowadzony w Lubartowie ma na celu zwłaszcza reintegracja zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. Mowa o zwiększeniu samodzielności w poszukiwaniu pracy, podniesieniu kwalifikacji zawodowych lub zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego.

Koedukacja daje możliwość oswojenia się innym z chorobami takimi jak np. schizofrenia w codziennych relacjach służbowych. Aktywność zawodowa dla takich ludzi jest szczególnie ważna. Pozwala w pewien sposób odciąć się od choroby i zwiększyć społeczną samodzielność.

Dodaj komentarz