krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy fundusz szkoleniowy dla województwa lubelskiego na rok 2019

Tak jak każdego roku, Wojewódzki Urząd Pracy pozyskał dla mieszkańców Lubelszczyzny środki służące szkoleniom pracowniczym. Mieszkańcy Krasnegostawu, Kocka oraz wielu innych miejscowości, po raz kolejny mają szansę podnieść swoje kompetencje i tym samym stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

Kształcenie ustawiczne w województwie lubelskim

Pracodawcy również mogą skorzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego. Dofinansowanie lub pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych, może wynosić kolejno: 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Może to być również 100% kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, zatrudniającego nie więcej niż 10 osób. I w tym przypadku nie może to być stawka przekraczająca 300% wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przez pracodawcę przeznaczone na doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które również będzie można zaspokoić za pomocą środków pochodzących z funduszu, kursy i różnego rodzaju studia podyplomowe, na które on sam również może uczęszczać, a także badania lekarskie i psychologiczne, które okażą się niezbędne do danych działań. Środki mogą zostać również spożytkowane w celu wykupienia polis od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem pracodawcy i/ lub pracowników w kształceniu ustawicznym.

Dodaj komentarz