Przekrój rynku pracy w Bełżycach

Bełżyce mają charakter typowo rolniczej gminy. Odpowiednie predyspozycje pod kątem rolnictwa gwarantuje bogactwo dobrych jakościowo gleb występujących w tym miejscu. Gospodarstwa rolnicze dominują w strukturze rynku pracy Bełżyc. Na terenie całej gminy jest ich ponad 220 o różnych rozmiarach i funkcjach.

Rolnictwo

Pomimo że gospodarka Bełżyc opiera się w przeważającej mierze na rolnictwie, to jednak udział gospodarstw rolnych w przeliczeniu na hektary powierzchni gminy wcale nie jest aż tak duża, jeśli chodzi o większe i bardziej rozpięte gospodarstwa rolne. Na tym terenie dominują bowiem nieduże, a czasami wręcz małe gospodarstwa. Struktura rozdrobnienia agrarnego rolnictwa nie sprzyja rozwojowi i modernizacji rolnictwa na tym terenie. Wszelkie rodzaju dotacje wspierające rozwój rolnictwa i jego modernizację zakładają plan pomocy większym jednostkom, które są w stanie dominować na rynkach zbytu i przynosić realny zysk rolnikom pracującym na w swoich gospodarstwach.

Działalność

Pomimo rolniczego charakteru na przełomie ostatnich kilku lat przybyło w Bełżycach indywidualnie działających przedsiębiorstw. Z pewnością przyczynił się do tego program unijny wspierający bezrobotnych, dzięki któremu można otrzymać na start około 20 tysięcy złotych na poczet uruchomienia działalności gospodarczej.

Struktura rynku pracy

Struktura tutejszego rynku pracy wygląda następująco: handel, dalej budownictwo, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników i produkujące wyroby oraz świadczące usługi na potrzeby własne, usługi, przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa.

Dodaj komentarz