50+ wkraczają na rynek pracy

Osoby, które ukończyły 50. rok życia, mają często duże problemy ze znalezieniem pracy w Dęblinie. Dlatego też władze miasta podjęły się w tym roku realizacji projektu mającego na celu aktywizację osób właśnie w tej grupie wiekowej.

Projekt zakładał wsparcie finansowe stanowiące bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Miało to zapewnić osobom 50+ niezależność finansową poprzez płynne zarobki, godziny pracy dostosowane do potrzeb osoby prowadzącej biznes, rozwój osobisty, sprawne połączenie życia rodzinnego z zawodowym, satysfakcję oraz niezależność od pracodawców.

W Dęblinie projekt cieszył się sporym zainteresowaniem w wymienionej grupie wiekowej. Zgłaszały się osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, które przekroczyły 50. rok życia.

Dodatkowe punkty przyznawane były za między innymi niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie czy za niskie kwalifikacje. Projekt zakłada już na wstępnie wsparcie: w badaniu predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, doradczo-szkoleniowe i na samym końcu przyznanie środków finansowych dla uczestników, którzy podejmują wyzwanie i w 100% deklarują rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie przyznane będzie w kwocie jednorazowe 22 000 złotych oraz dodatkowego wsparcia pomostowego i doradczego wypłacanego co miesiąc przez 8 kolejnych miesięcy w kwocie 1 300 zł. Łącznie można zyskać nawet 32 400 zł.

Dodaj komentarz