Aktywizacyjne środki wsparcia w Międzyrzecu

W Międzyrzecu Podlaskim działa blisko 1430 podmiotów gospodarczych. Zaledwie ponad 50 to własność publiczna, pozostałe podmioty należą do sektora prywatnego. Ilość występujących na terenie Międzyrzeca podmiotów gospodarczych nie przekłada się na zatrudnienie. Niestety poziom bezrobocia w tej miejscowości jest w dalszym ciągu znaczny. Wiele wśród bezrobotnych osób jest zmuszona do korzystania z pomocy opieki społecznej.

Główny profil gospodarczy Międzyrzeca Podlaskiego wyznacza kilka branż. Wymienić tu należy przede wszystkim usługi transportowe i logistyczne. Gmina ma niewykorzystany potencjał turystyczny, który objęty został programem działań rozwojowych będący częścią projektu rewitalizacyjnego.

Jak na każdym obszarze gminnym, tak i w Międzyrzecu Podlaskim potrzebne są formy aktywizacyjne dla bezrobotnych mieszkańców. Nie wszyscy zajmują się tu rolnictwem, usługami czy handlem. Istnieje grupa osób, które zdecydowanie potrzebują dodatkowego wsparcia. Dla takich międzyrzecan, którzy nie radzą sobie zbyt dobrze w życiu, lokalny Urząd Pracy oferuje pakiet pomocy.

Bezrobotni, mają możliwość zdobyć umiejętności i kwalifikacje, które są niezbędne do podjęcia pracy, a których do tej pory nie posiadali. Na rynku pracy liczą się obecnie fachowcy, a wiele programów urzędowych przy wsparciu unijnym kształci właśnie takich pracowników poprzez kursy i szkolenia. Dlatego warto skorzystać z tego, co oferuje im miasto, a co może przyczynić się do znalezienia stałego zatrudnienia na terenie Międzyrzeca Podlaskiego.

Dodaj komentarz