Kobiety zdominowały Kock

W Kocku jest coraz mniej mieszkańców. Taki stan rzeczy spowodowany jest odpływem miejscowej ludności do innych, większych miast Lubelszczyzny lub Polski.

Demograficzny aspekt

Głównym czynnikiem powodującym ubytek ludności jest rynek pracy, a w zasadzie brak perspektyw zwłaszcza dla młodych, wykształconych ludzi. Ze względu na charakter Kocka, czyli charakter gminy miejsko-wiejskiej szczególnie trudno jest znaleźć pracę młodym kobietom. Problem może wynikać głównie z dysproporcji demograficznej, która wskazuje na wysoki wskaźnik sfeminizowania Kocka. Po części także za obecny kształt rynku odpowiedzialne są pewne naleciałości stereotypowe, jednak w głównej mierze to przewaga kobiet nad mężczyznami w strukturze miasta powoduje większe bezrobocie w tej grupie społecznej.

Struktura zatrudnienia

Gmina znajduje się w strefie, gdzie bardzo duży wpływ na jej funkcjonowanie ma przede wszystkim miasto Kock. W nim skupia się w zasadzie rynek pracy z obszaru pozarolniczego sektora. Mieszkańcy miasta i gminy obsadzeni są na stanowiskach w sektorze państwowym, czyli urzędach oraz w branży handlowo-usługowej, medycznej, oświatowej, finansowej i kulturalnej. Większość niedużych punktów handlowo-usługowych stanowi własność prywatną tutejszych małych przedsiębiorców. Na terenie miasta zlokalizowane są duże markety handlowe z branży spożywczej, meblowej oraz wielobranżowe.

Rolnictwo

Mieszkańcy gmin wiejskich w głównej mierze zajmują się pracą w branży rolniczej. W gospodarstwach rolnych przeważa uprawa zbóż, która stanowi 89% wszelkich upraw rolniczych. W dalszym zestawieniu znajdują się ziemniaki, warzywa, truskawki i inne owoce. Trzoda chlewna i bydło oraz hodowla ryb to także duża podstawa działalności rolniczej Kocka.

Dodaj komentarz