Aktywizacja młodych bezrobotnych w województwie lubelskim

aktywizacja zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, do którego przynależą mieszkańcy okolicznych miejscowości (m.in. Annopola, Świdnika, Łęcznej itp.), organizuje w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój” kursy, na które mogą zapisywać się młode osoby bezrobotne. Dotyczy to również absolwentów uczelni wyższych, którzy 3 miesiące po ukończeniu uczelni, nadal nie mogą znaleźć pracy.

Nowe perspektywy dla województwa lubelskiego

Na terenie województwa działa wiele zakładów przemysłowych, które w skali kraju znajdują się w czołówkach rankingów. Są to między innymi browary lubelskie, firmy produkcyjne, czy liczne przedsiębiorstwa z branży budowlanej i transportowej. Teoretycznie więc wielu absolwentów może wejść na rynek pracy, rozpoczynając od zatrudnienia u liderów. Nie jest to jednak łatwe, gdy większość z nich wymaga specjalizacji w dość wąskim obszarze.

Kursy i szkolenia refundowane przez program mogą pomóc młodym ludziom, którzy często tuż po studiach wiedzą, że nie będą pracować w zawodzie. To dla nich duża szansa na przekwalifikowanie, z której z rożnych przyczyn nie mogliby skorzystać, np. ze względów finansowych.

Dodaj komentarz