Poszukiwani i pożądani na rynku pracy

Poszukiwani i pożądani na rynku pracy

W województwie lubelskim mamy do czynienia z malejącą stopą bezrobocia. Z miesiąca na miesiąc poprawia się statystyka i ubywa osób w grupie bezrobotnych. W zależności od regionu wskaźniki są na różnych poziomie.

Rynek pracy w Łęcznej

Niektóre miejscowości wykazują większy udział bezrobotnych w rynku lokalnym, w innych te same osoby są już w mniejszości. To dobra wiadomość, szczególnie dla wszystkich tych, którzy dopiero rozpoczęli zmagania z rynkiem pracy lub od dłuższego czasu pozostają w spoczynku zawodowym. Łęczna nie odbiega od statystyki ogólnowojewódzkiej i tutaj także zmiany na rynku pracy są widoczne.

Zawody

Największe szanse na znalezienie pracy mają obecnie przedstawiciele kilku zawodów, określonych jako deficytowe. Wśród nich wymienić należy: pracowników obsługi biura, gońców, agentów ubezpieczeniowych, kierowników do spraw produkcji przemysłowej, sekretarzy medycznych. Zawody te są skrajnie deficytowe i zapotrzebowanie jest ogromne na każdego przedstawiciela wyżej wymienionych profesji. Ze znalezieniem pracy z pewnością problemów także nie będą mieli: asystenci nauczycieli, monterzy oraz doradcy finansowi i inwestycyjni. Z kolei ogromne problemy z zatrudnieniem mogą mieć: cieśle i stolarze budowlani, lakiernicy czy rękodzielnicy zwłaszcza wyrobów z tkanin lub skóry.

Dodaj komentarz